УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА

До унапређења услова живота корисника Завода за васпитање деце и омладине, дошло је уз помоћ ресорног Министарства, у коме су учествовали пре свега Швајцарска хуманитарна...

ИМУНИЗАЦИЈА

Имунизација корисника и запослених Завода за васпитање деце иомладине Београд спроведена је дана 25.05.2021. године, узподршку ресорног Министарства и присуства Министарке за рад,запошљавање, борачка и...