Контакт

Булевар ослобођења 219, Београд, Србија

Телефон:
+381 11 2492 301

Факс:
+381 11 2471 622

Секретар – правник
Марија Ратков
pravnasluzba@zvdob.rs
+381 (0) 11 2471 622
064/8677551

ВД директора
Анита Бузејић Шубарић
zavod.beograd@zvdob.rs
+381 (0) 11 3980 010
060/4677551

Дежурни врој Центра за смештај малолетних лица са изреченом васпитном мером

Дежурни број центра за смештај страних малолетних лица

Руководилац Центра за смештај малолетних лица са изреченом васпитном мером
Данијела Секулић
Centarzadecuimlade@gmail.com
+381 (0) 11 2471 622
064/8677548

Руководилац Центра за смештај страних малолетних лица

Биљана Зорановић Авлијаш 
Centarsml21@gmail.com
+381 (0) 11 2492 301
064/8677542