Контакт

Булевар ослобођења 219, Београд, Србија

Телефон:
+381 11 2492 301

Факс:
+381 11 2471 622

Секретар – правник
Марија Ратков
pravnasluzba@zvdob.rs
+381 (0) 11 2471 622
064/8677551

ВД директора
Анита Бузејић Шубарић
zavod.beograd@zvdob.rs
+381 (0) 11 3980 010
060/4677551

Руководилац Центра за смештај малолетних лица са изреченом васпитном мером
Данијела Секулић
Centarzadecuimlade@gmail.com
+381 (0) 11 2471 622
064/8677548

Руководилац центра за смештај страних малолетних лица

Биљана Зорановић Авлијаш 
Centarsml21@gmail.com
+381 (0) 11 2492 301
064/8677542