Почетна

Делатност Завода је збрињавање, васпитање, образовање, професионално оспособљавање и заштита здравља деце и омладине у сукобу са законом и поремећајем у понашању. Поред наведеног у делатност Завода спада и координација малолетних и одраслих, домицилног и страног становништва за територију Србије. Завод има карактер васпитне установе, јер се у њему у складу са позитивним законским прописима реализује васпитна мера упућивања у васпитну установу.


Уплата донација

• Прикупљање средстава за опремање дневног боравка за страна малолетна лица
• Прикупљање средстава за набавку гардеробе и обуће за децу Завода

Сви они који препознају потребе наше деце , могу да донесу помоћ лично или да уплате средства на жиро рачун.

БРОЈ ЖИРО РАЧУНА:

840-29550845-64

ПИБ: 100433111

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 85313

МАТИЧНИ БРОЈ: 06726267