О нама

Делатност Завода је збрињавање, васпитање, образовање, професионално оспособљавање и заштита здравља деце и омладине у сукобу са законом и поремећајем у понашању. Поред наведеног у делатност Завода спада и координација малолетних и одраслих, домицилног и страног становништва за територију Србије. Завод има карактер васпитне установе, јер се у њему у складу са позитивним законским прописима реализује васпитна мера упућивања у васпитну установу.

Укупну делатност Завод остварује кроз 2 радне јединице:

– РЈ “Центар за смештај деце са изреченом васпитном мером”

– РЈ “Центар за смештај страних малолетних лица пронађених на територији Републике Србије без пратње родитеља или стараоца”

Поред тога у Заводу постоји и служба заједничких послова.

Капацитет установе у овом тренутку нормативно је регулисан тако да омогућава збрињавање 51 корисника. РЈ “Центар за смештај деце са изреченом васпитном мером” располаже капацитетом од 36 места, док РЈ “Центар за смештај страних малолетних лица пронађених на територији Републике Србије без пратње родитеља или стараоца” располаже капацитетом од 15 места.