Протокол о сарадњи са Центром за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом “Нови Београд”

У просторијама општине Нови Београд, дана 20.11.2023.године, потписан је Протокол о сарадњи између Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом “Нови Београд” и Завода за васпитање деце и омладине Београд. Заводу за васпитање деце и омладине Београд као једној од значајнијих установа система социјалне заштите за смештај деце са поремећајем и у сукобу са законом, од огромног је значаја да има ту могућност да може да се ослони на ресурсе које пружа локална заједница у виду подршке за што бољу припрему приликом изласка из система социјалне заштите и одласка из установе у виду разних едукација, радионица, програма праксе, оспособљавања и осамостаљивања за живот у заједници, као и што бољу интеграцију у друштво. Хвала директорки Центра Милки Миловановић Минић на пруженој подршци у раду за остваривање бољих услова и пружању додатних могућности за наше кориснике, које могу да користе током боравка у нашој установи на територији града Београда.