Пројект “Подршка добробити деце и младих, и образовање о правима детета”-Центар за права детета

Одржане су прве две радионице посвећене упознавању и развоју психолошке отпорности код деце у оквиру пројекта „Подршка добробити деце и младих и образовање о правима детета“, уз финансијску подршку донатора  International Women’s Club (IWC), са циљем унапређења менталног здравља деце смештене у Заводу за децу и омладину у Београду. Радионице је спровела вршњачка едукаторка и чланица Клуба ДX при ЦПД-у, Олга Девић уз супервизију психолошкиње Тамаре Томашевић.

Деца су показала велико интересовање и активно учествовала на радионицама. Кроз различите активности, истраживали смо везе између хобија, осећања и задовољства животом. Посебно је била занимљива активност „Мој идеалан дан“, где су деца мапирала активности које би их усрећиле. Разговарали смо о томе како одређене активности утичу на наше расположење.

Такође смо дискутовали о подршци коју деца могу добити од одраслих. Деца су делила своје мишљење о важности подршке за њихов развој и идентификовали су вештине које би желели да развију како би се осећали сигурније у пружању подршке другима.

Деца су била ангажована и изражавала су задовољство током радионица. Изразили су жељу за наставком сличних активности и разговорима о стварним животним темама. На основу размене и неугодних ситуација (стресора) којима су били изложени, деца су истакла да би волели да науче како да се понашају у ситуацијама када је потребно да неком пруже прву помоћ. Препознали су вештине које поседују, али и оне које им недостају да би се осећали сигурније у ситуацијама пружања подршке.