Стручни скуп у Бања Луци

Представници Завода за васпитање деце и омладине Београд присуствовали су на стручном скупу у Бања Луци под називом “Откривање потенцијала у раду са младима у ризику” у организацији Care International Balkans, а у сарадњи са Perpetuum Mobile, Статус М и Центром Е8. Неке од тема које су обрађиване биле су препознавање и јачање протективних фактора, едукација и ресоцијализација, као и међусекторска сарадња и примена Програма Y+ као вида подршке младима у ризику.