Документи

Правилник набавке

2024.

2023.

2022.

2021.

• Прикупљање средстава за опремање дневног боравка за страна малолетна лица
• Прикупљање средстава за набавку гардеробе и обуће за децу Завода

БРОЈ ЖИРО РАЧУНА: 840-522667-35

ПИБ: 100433111

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 85313

МАТИЧНИ БРОЈ: 06726267