Набавке

Јавне набавке за 2021. годину

• Прикупљање средстава за опремање дневног боравка за страна малолетна лица
• Прикупљање средстава за набавку гардеробе и обуће за децу Завода

Сви они који препознају потребе наше деце , могу да донесу помоћ лично или да уплате средства на жиро рачун.

БРОЈ ЖИРО РАЧУНА: 840-522667-35

ПИБ: 100433111

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 85313

МАТИЧНИ БРОЈ: 06726267