Школа “Вожд”

  Наша школа је специјализована за рад са децом са поремећајима у друштвеном понашању са којима се обавља настава по посебном плану и програму. Основну школу похађају штићеници из Завода за васпитање деце и омладине као и деца из породица. Средњу школу у мањем броју похађају деца која су упућена према захтевима из: Завода за васпитање деце и омладине, Прихватилишта за децу и омладину, Домова за незбринуту децу без родитељског старања, Васпитно-поправних домова , а у много већем броју деца која долазе из породица. Ради се о деци и омладини која нашу школу уписују по препоруци Центра за социјални рад, невладиних организација које су у комуникацији са Центрима за социјални рад, Института за ментално здравље и других државних установа и организација за борбу против трговине људима и свих облика насиља или долазе из редовних школа по процени и упуту педагошко-психолошке службе у сарадњи са Центром за социјални рад.