Вршњачко насиље

Деца се не рађају зла, а када испоље асоцијално или антисоцијално понашање, потребно им је пружити подршку, разумевање и помоћ да промене своја погрешна уверења и понашање.

Велики број наших корисника су били жртве вршњачког или насиља у породици. Деца уче по моделу, уочавају како неки људи насилничким понашањем успевају да постигну одређене циљеве. Из тога закључују да је добро бити насилан и да ће тако “побећи из улоге жртве” и да ће их се други људи плашити. Нажалост из осећања немоћи, страха и фрустрације и сама постају насилници. Оваквим радионицама се делује на развијање критичког мишљења код деце и правилног сагледавања ситуације.