Активности

Завод је последњих година развијао и реализовао читав низ иновативних услуга, ослушкујући потребе система социјалне заштите и локалне заједнице. Тако су се у Заводу реализовали програми, чији је носилац био Завод:

• ПИТ за децу женског пола узраста до 14 година • Мобилни превентивни тим• И ја имам право на шансу • Школа одрастања • ПИТ за децу мушког пола узраста до 14 година • Мобилни Превентивни Тим (МПТ) за рад са ученицима старијих разреда основних школа са територије општине Вождовац код којих, према процени стручних служби школа постоји ризик да дођу у сукоб са законом (испољавају почетне знаке могућег поремећаја у понашању) и члановима њихових породица. • Шанса деци за промену-пројекат УНИЦЕФа реализован у сарадњи са одсеком за психологију Филозофског факултета • И ми живимо у овом граду (НВО Арди)-кројачко-ткачка радионица • Интеграција младих са поремећајем у понашању у локалној заједници • Клуб борилачких вештина
Поред ових пројеката , реализовани су и бројни други у којима је Завод учествовао као партнер у реализацији. Од свих реализованих пројеката треба посебно издвојити и представити Програм интензивног третмана.

ПИТ ДЕЦЕ СА ВИШЕСТРУКИМ СМЕТЊАМА У ПОНАШАЊУ, ЕМОЦИОНАЛНОМ И СОЦИЈАЛНОМ РАЗВОЈУ

• ПИТ се у Заводу реализује од 2004.године • 34 месеца се реализовао уз материјалну подршку Министарства (19месеци) и Градског секретаријата за социјалну заштиту (15 месеци) • 34 месеца се ПИТ реализовао сопственим средствима Завода

ПРОБЛЕМ КОЈИ ЈЕ ПРЕПОЗНАТ

Постојање деце са озбиљним, дуготрајним и вишеструким сметњама у понашању, емоционалном и социјалном развоју и функционисању.Они показују резистентност на све досадашње примењене мере третмана, па је њихов даљи развој угрожен и прети да прерасте у реверзибилне поремећаје са далекосежним последицама по њихово будуће функционисање.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ

 • • УЖА ЦИЉНА ГРУПА Деца до 14 година старости,мушког пола са изразитим сметњама у понашању, психо-социјалном развоју и функционисању ( дуги низ година обухваћена системом социјалне заштите, без позитивних ефеката – „деца улице“)
 • • ШИРА ЦИЉНА ГРУПА Деца до 14 година старости која због озбиљних актуелних, дисруптивних форми понашања, захтевају хитну опсервацију, дијагностику и КРАТКОРОЧНИ интензивни третман.

ПРОФИЛ КОРИСНИКА

 • Маладаптивност
 • Скитња
 • Кривична дела
 • Злоупотреба психоактивних супстанци
 • Деструктивност
 • Ван образовног процеса
 • Неуролошки и психијатријски проблеми
 • ЛМНР
 • ВИСОК ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНИ РИЗИК

ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ ПИТ-а

 • • Висок степен организованости
 • • Велики број и разноврсност васпитно – рекреативно-терапеутских садржаја и активности
 • • Стриктно придржавање плана активности
 • • Евалуација сваког сегмента програма
 • • Ревизија почетних планова уз активно учешће свих актера

СТАНДАРДНИ СЕТ АКТИВНОСТИ

 • • Индивидуални терапеутски рад
 • • Групни терапеутски рад
 • • Окупациона и радна терапија
 • • Породична терапија и саветовање
 • • Радионице за развијање просоцијалних вештина
 • • Креативне радионице
 • • Рекреативни тренинзи
 • • Организовани изласци у град – музеји, позоришта,биоскопи
 • • Излети ван Београда – манастири, споменици
 • • Контрола (интервенција ) здравственог стања
 • • Образовање – праћење и помоћ
 • • Израда генералног плана заштите
 • • Израда и месечна ревизија генералног плана третмана

ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ

 • • Третманом у ПИТ-у до сада обухваћено 153
 • • Програм окончан за 147 корисника.Сви оспособљени за организован начин живота
 • • Сви корисници укључени у редован образовни процес и остварили значајан напредак на плану школовања
 • • Концептуализован модел ПИТ-а и одржане радионице за трансфер знања у 8 локалних заједница – 1 Завод и 6 Домова за децу без родитељског старања
 • • Код 21 корисника, родитељи и сродници придобијени као активни сарадници у третману
 • • Занемарљиво мали број неоправдАних изостанака са наставе
 • • Број извршених кривичних дела значајно смањен
 • • У потпуности саниран проблем агресивних и деструктивних испада према деци , особљу и имовини Завода
 • • У потпуности стављен под контролу проблем злоупотребе психо-активних супстанци
 • • Успешно спроведен програм одвикавања од пушења код свих корисника
 • • Значајно унапређен квалитет здравственог стања сваког корисника

Као једина препрека за даљи опстанак овог програма ,који у оквиру Завода постоји већ 6 година и за којим је исказана велика потреба у систему социјалне заштите , је недостатак средстава за његову пуну имплементацију , тако да се сада ПИТ реализује са смањеним бројем активности и мањим бројем кадрова од оног неопходног ,по чему је ПИТ иначе препознатљив.